Dr.A.S.Kalra Astrologer

List of Ashrams in Rishikesh, India

Ashrams in Rishikesh India

Ashrams in Rishikesh, India


Parmarth Niketan
P.O. Swargashram,
Rishikesh- 249 304
parmarth.org/
0135-2434301
Vanamali Gita Ashram
vanamaliashram.org
0135-2431316
Geeta Ashram
0135-2431316
Geeta Bhawan
gitapress.org
0135-2430122
Swarg Ashram
tattvaayoga.com
0135-2433452
Yoga Niketan Trust
P.O. Shivananda Nagar,
Muni ki Reti,
Rishikesh - 249192
yoganiketanashram.org
0135-2430227,
2435072
Ved Niketan
Swargashram,
Rishikesh - 249304
0135-2430279
Shivanand
Ashram
(Divine Life Society)
Shivanand Ashram,
Shivanand Nagar,
Muni ki Reti,
Rishikesh - 249192
sivanandaonline.org
0135-2430040
Akhand
Yog Dham
Trust
anandprakashashram.com
0135-2435432,
9837073279
Omkarananda Patanjali
Yog Kendra
Ganga Sadan,
P.O. Shivanand Nagar,
Muni ki Reti,
Rishikesh - 249192
omkarananda-ashram.org
0135-2430193,
2430910,
2430911
Sadhna Mandir Trust
Ramnagar,
P.O. Pashulok,
Rishikesh
sadhanamandir.org
0135-2431693,
2431485,
9412055413
Vithal Ashram &
Yoga Study Centre
Lakshman Jhula bypass road,
Muni ki Reti,
Rishikesh
0135-2430193,
2432636
Kriya Yoga Ashram
Tapovan,
Muni ki Reti,
Rishikesh
kriya-yoga.com
0135-2435222,
2436248
Vanprasth Ashram
0135-2430811
Yog Sadhna
Ashram Trust
Railway Road, Rishikesh
0135-2436697
Yoga Study Centre
Ganga Vihar,
Haridwar Road,
Rishikesh
0135-2433837
Ayushman
Ayurvedalaya
P.O. Tapovan,
Muni ki Reti,
Tehri Garhwal
0135-2435554