Dr.A.S.Kalra Astrologer

Dharamshalas in Rishikesh

List of Dharamshalas in Rishikesh India

List of Dharamshalas in Rishikesh IndiaDharamshalas in Rishikesh, India

S.No.AshramPhone No. (STD: 0135)
1Gurudwara Hemkund Sahib, Muni ki Reti243 0229
2Bhajan Ashram, Ghat Road243 0059
3Bharat Mandir, Purana Bazaar243 0053
4Baba Kali Kamli Wala, Kshetra Road243 0006
5Punjab Singh Kshetra, Kshetra Road243 0847
6Manbhari Ashram, Sabzi MandiMob.: 97197-22128
7Gujrati Dharamshala, Ghat Road243 7879
8Asha Mai Dharamshala, Haridwar Road243 2388
9Dilli Wali Dharamshala243 6715
10Sindhi Dharamshala, Ghat Road243 0398
11Aggarwal Dharamshala, Railway Road243 1604
12Bhagwan Ashram, Haridwar Road243 1930